Apsardze Jūrmalā - SP Leģions. Ugunsdrošības sistēmu projektēšana, uzstādīšana un apkalpošana
Ugunsdrošība
Ugunsdrošības sistēmu projektēšana, uzstādīšana un apkalpošana.
 

Lai apsardzes sistēmu tirgū uzņēmums varētu sniegt pakalpojumus ir nepieciešamas virkne speciālu licenču. SP Leģionam ir pilns licenču komplekts, lai uzstādītu ugunsdrošības signalizāciju.

Sertificēti dokumenti palīdz mums oficiāli nodarboties ar ugunsdrošības signalizācijas projektēšanu, tās uzstādīšanu jebkuras sarežģītības objektos, kā arī ļauj kvalitatīvi apkalpot un veikt iepriekš uzstādītas tehniskās apsardzes sistēmu modernizāciju.

Efektīvas aizsardzības sistēmas izveides procesā, kas tiek izmantotas būvēs un ēkās, vissvarīgākais posms ir ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana. Ugunsdrošības signalizācija ir jebkura mūsdienu uzņēmuma drošības sistēmas bāzes elements. Šīs sistēmas pastāvīgi tiek pilnveidotas, katru dienu tiek izstrādāti jauni veidi kā noteikt ugunsgrēka situāciju, līdz minimumam tiek samazināts viltus trauksmju procents. Katrs ofiss un jebkurš uzņēmums ir jāaprīko ar ugunsdrošības signalizāciju. Šīs sistēmas tiek uzstādītas ne tikai tāpēc, ka to sevis un sava īpašuma drošības labad vēlas īpašnieks, bet arī tāpēc, ka to pieprasa Valsts noteikti standarti un normatīvie akti. Ugunsdrošības signalizācijai ir viens mērķis – ugunsgrēka atklāšana tā rašanās sākumposmā, kam seko trauksmes signāla nosūtīšana uz attiecīgo apsardzes pulti. Šīs sistēmas pastāvīgi tiek modernizētas un šobrīd jau ir izstrādāta automātiskā ugunsdrošības signalizācija.„Pat visgaidītākais zaglis nepaņems tik, cik paņems ugunsgrēks" Citiem vārdiem sakot, pamatfunkcijai papildus tiek pievienota automātiskā ugunsgrēka cilvēku brīdināšanas sistēma, automātiskā ugunsgrēka dzēšana, dūmu noņemšanas sistēma un cita ugunsdrošības signalizācija. Pateicoties mūsdienīgām tehnoloģijām, šīs ugunsdrošības signalizācijas sistēmas automātiski reaģē uz uguns rašanos vai piedūmošanu, pateicoties speciāliem sensoriem. Saskaņā ar mūsdienu ugunsdrošības sistēmas attīstības parametriem, tā apvienojas ar ēku inženiersistēmu, kas rezultātā veido vienotu inženiertehnisku kompleksu, kā sastāvā ietilpst ugunsdrošības signalizācija. Automātiskā ugunsdrošība ietver sistēmu kompleksu, kas nodrošina ugunsdrošību celtnēm, ēkām un būvēm.

ŠAJĀ KOMPLEKSĀ IETILPST:

 • Cilvēku evakuācijas vadības un brīdināšanas sistēma ugunsgrēka gadījumā.
 • Dūmu aizsardzības sistēma.
 • Automātiskā ugunsgrēka dzēšanas sistēma.
 • Piekļuves kontroles un vadības sistēma.

SP Leģions projektē, uzstāda un apkalpo ugunsdrošības signalizācijas sistēmas oficiāli un bez darbu nodošanas apakšuzņēmējiem. Mēs garantējam, ka Jums nebūs nekādu problēmu, saskaņojot uzstādīto ugunsdrošības signalizāciju pārbaudes iestādēs. Projektēšana, uzstādīšana un apkalpošana notiek saskaņā ar speciālām licencēm.

Mēs strādājam maksimāli kvalitatīvi, profesionāli un ātri noteiktajos termiņos.

 

Ugunsdrošības signalizācija

Apsardzes – ugunsdrošības signalizācija – tas ir diezgan sarežģīts tehnisko līdzekļu komplekss, kas kalpo agrīnai uguns atklāšanai apsargājamā teritorijā. Bieži vien šīs sistēmas izmanto kopā ar citām drošības sistēmām telpās, lai sasniegtu maksimālo efektu (videonovērošana, ugunsdzēšanas iekārtas, apsardzes signalizācija, piekļuves kontroles un vadības sistēma un daudzi citi).

UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJĀ IETILPST:

 • Kontroles panelis, kas analizē ugunsdrošības sensoru cilpas, kā arī dod attiecīgas komandas ugunsdrošības automātikas palaišanai. Citiem vārdiem – tas ir ugunsdrošības signalizācijas kodols.
 • Automatizēta darba vieta vai indikācijas bloks uz datora bāzes. Šīs ierīces atspoguļo ugunsdrošības signalizācijas notikumus un esošo stāvokli.
 • Nepārtrauktas barošanas avots. Tas nodrošina nepārtrauktu signalizācijas darbu pat tad, ja ir bijusi elektroenerģijas atslēgšana.
 • Dažādi ugundrošības sensoru veidi, kas kalpo degošu produktu noteikšanai (tvana gāze, dūmi) vai tieši ugunsgrēka avota atklāšanai.

Automātiskā ugunsdrošības signalizācija paredz pakāpenisku uzstādīšanu. Sākumā nepieciešams izstrādāt ugunsdrošības signalizācijas projektu, bez kura nebūs iespējams nodot objektu. Ugunsdrošības signalizācijas projektēšanas procesā tiek izveidotas kabeļu komunikācijas, uzstādīta aparatūra, tiek aprēķināts visas sistēmas autonomais darbības laiks un elektroenerģijas patēriņš. Tāpat arī tiek izvēlēti materiāli un aparatūra, tiek sastādītas specifikācijas, uz kā pamata tiek sastādītas tāmes.

Mūsu uzņēmums pietiekami ilgi strādā drošības sistēmu sfērā. Mēs piedāvājam Jums jebkura tipa ugunsdrošības signalizācijas projektēšanas un uzstādīšanas pakalpojumus. Automātiskā ugunsdrošības signalizācija – tai ir jābūt jebkurā uzņēmumā, kas domā par savu drošību. Mēs nodrošinām profesionāla līmeņa garantijas un servisa apkalpošanu, saglabājot pakalpojumiem saprātīgas cenas.

 

Projektēšana

IUgunsdrošības signalizācijas projekts katram objektam tiek sastādīts individuāli, ņemot vērā ugunsdrošības pamatprasības, elektroierīču uzstādīšanas noteikumus un normatīvos dokumentus. Tieši tāpēc projekta sastādīšana tiek realizēta pakāpeniski un aizņem laiku.

Ugunsdrošības signalizācijas projekta sastādīšanas sākumā tiek pētīts objekts. Uz objektu tā apskatei tiek nosūtīts mūsu profesionālais inženieris, lai novērtētu izmērus, izvietojumu, konstrukcijas īpatnības u.tml. Tas notiek, lai noteiktu veicamo darbu apjomu un nepieciešamo aparatūru. Pirmajos darbu posmos, ugunsdrošības signalizācijas projektēšanai noteikti nepieciešams noteikt ēkas vai telpas vietas, kuras visvairāk ir pakļautas ugunsgrēka riskam, kā arī visbīstamākās zonas. Šīm zonām tiek pievērsta vislielākā uzmanība, tās tiek iekļautas ugunsdrošības signalizācijas projektā īpašā vietā. Pēc tam var sākt sastādīt projektu un gatavot dokumentāciju, kas būs nepieciešama, lai pierādītu atbilstību ugunsdrošības noteikumiem objektā.

PATS UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS PROJEKTS TIEK PARĀDĪTS KĀ SISTĒMAS SHĒMA, KAS SASTĀV NO ŠĀDIEM ELEMENTIEM:

 

Labākais līdzekļu ietaupīšanas veids, pie tam neekonomējot uz savas drošības rēķina – tā ir ugunsdrošības signalizācija, projekts, kuru labāk uzticēt īstiem šīs nozares speciālistiem. Mēs jau pietiekami ilgi starp ugunsdrošības signalizācijas projektēšanas un uzstādīšanas uzņēmumiem esam līdera pozīcijā. Mums uzticas daudz klientu, pateicoties mūsu profesionālajai un kvalitatīvajai pieejai, sniedzot piedāvātos pakalpojumus. Mums ir savs projektēšanas birojs un pieredzējuši inženieri, kuri ātri un kvalitatīvi sagatavos projektu jebkuram objektam.

 • Brīdināšanas ierīces (balss ziņojumu pārraidītājs, skaņas sirēna);
 • Atklāšanas ierīces (sensori);
 • Informācijas saņemšanas un apstrādes ierīces (kontroles un saņemšanas ierīces, kontroles panelis).
 

Uzstādīšana

IIUgunsdrošības signalizācijas sistēmu uzstādīšanu labāk uzticēt tikai tādam uzņēmumam, kuram ir derīga licence šādu pakalpojumu sniegšanā. Pirmā lieta, ko inspektors pārbaudīs ir ugunsdrošības sistēmas esamība un darbu kvalitāte, kā arī uzņēmuma licenci, kas veica uzstādīšanu. Jo no izpildītās uzstādīšanas kvalitātes būs atkarīga ne tikai Jūsu personīgā drošība, bet arī Jūsu darbinieku, tajā skaitā visas materiālās vērtības.

Pareizi veikta ugunsdrošības signalizācijas uzstādīšana un tās funkcionalitāte – tā ir obligātā ēku un būvju ekspluatācijas prasība. Galvenais šīs sistēmas mērķis - agrīna ugunsgrēka atklāšana, kam seko trauksmes signāla nosūtīšana ar mērķi brīdināt cilvēkus un glābt īpašumu.

Pēc tam, kad līgums tiks noslēgts, mēs piegādāsim visu iegādāto aparatūru un nepieciešamos instrumentus ar savu transportu. Parasti, izpildes termiņš, uzstādīšanas un regulēšanas darbiem, ilgst no vienas dienas līdz četrām nedēļām - tas atkarīgs no objekta sarežģītības.

UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS UZSTĀDĪŠANA UN TĀS POSMI

 

Mūsu uzņēmums gatavo projektu un uzstāda ugunsdrošības signalizāciju "zem atslēgas". Tāpat mūsu uzņēmums nodarbojas ar ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkalpošanu. Mums ir darbojoša licence un kvalificēti speciālisti. Mēs veicam darbus jebkuros objektos (tirdzniecības centri, dzīvokļi u.c.).

 • Pirmais posms ietver vājstrāvas tīklu uzstādīšanas darbus un kabeļa ievilkšanu pēc esošā projekta. Saskaņā ar būvdarbu pamatprasībām un noteikumiem, visi vadu ievilkšanas darbi tiek reģistrēti kabeļu žurnālā.
 • Otrais posms – tā ir detektoru, gaismas un skaņas ziņojumu, kontroles-saņemšanas ierīces un nepārtrauktas barošanas uzstādīšana un pieslēgšana.
 • Trešais posms – Tā ir kompleksa noregulēšana un palaišana, signāla palaišanas iekārtu un ierīču programmēšana, integrācija ar citām drošības sistēmām.
 

Tehniskā apkalpošana

IIIVisiem zināms, ka ugunsdrošības signalizācijas mūsdienīga un pareiza tehniskā apkalpošana ir panākumu atslēga, kas arī paaugstina ugunsdrošības sistēmas ekspluatēšanas īpašības. Minētās lietas izskaidrojamas ar sistēmas un tās elementu darbspējas kvalitātes pārbaudi, kā arī ar problēmu rašanos telpu pārplānošanā vai saziņā. Ugunsdrošības signalizācijas tehniskā apkalpošana ietver konfigurācijas izmainīšanu, ierīču atjaunināšanu, programmnodrošinājuma pārinstalēšanu, nestrādājošu iekārtu atklāšanu ar tai sekojošu nomaiņu pret jaunu, detektoru tīrīšanu un testēšanu, kontrole pār savienotajiem vadiem un citas darbības.

UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS SISTĒMAS APKALPOŠANAS DARBI IETVER:

 

Papildus remontam un pārbaudei, mūsu ugunsdrošības signalizācijas apkalpošanas pienākumos paralēli ietilpst pasūtītāja informēšana par esošo sistēmas stāvokli, rekomendācijas par pareizu sistēmas ekspluatāciju, informēšana par iespējamiem uzlabojumiem un jaunumiem, kā arī par speciāla servisa apkalpošanas žurnāla uzturēšanu.

 • Visu sistēmas iestatījumu koriģēšanu un pārbaudi;
 • Aparatūras attīrīšanu no netīrumiem un putekļiem;
 • Programmnodrošinājuma darbspējas līmeņa pārbaudi;
 • Visas aparatūras darbspējas pārbaudi;
 • Redzamu sistēmas bojājumu pārbaudi;
 • Mezglu un sistēmas bloku profilaksi;
 • Pretestības, strāvas stipruma un sprieguma barošanas blokos rādījumu noņemšanu;
 • Konektoru un savienojumu pārbaudi, to iespējamo remontu.
 

Apkalpošanas izmaksas

IVPakalpojumu izmaksas būs tieši atkarīgas no sistēmas tipa, kas uzstādīta Jūsu telpās, darba daudzuma, sarežģītības pakāpes, zarošanas sistēmas un citiem faktoriem. Mūsu uzņēmuma speciālisti veic kvalitatīvu ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkalpošanu profesionālā līmenī. Mūsu sistēmas strādā lieliski jebkurā situācijā.

uCoz