Apsardze Jūrmalā - SP Leģions. Fiziskā apsardze
Fiziskā apsardze
Privātpersonu, objektu un materiālo vērtību apsardze, kravu pavadīšana.
 

Viens no pieprasītākaiem pakalpojumiem, ko piedāvā SP Leģions, ir telpu un teritoriju fiziskā apsardze. SP Leģions nodrošina ofisa, tirdzniecības, ražošanas un noliktavu telpu, privātīpašuma un teritoriju, kā arī masu pasākumu un privātpersonu fizisko apsardzi.

Operatīvā reaģēšanas ekipāža nodrošina tūlītēju ierašanos uz trauksmes signālu objektā, kas pieslēgts centrālajai apsardzes pultij, un uz trauskmes signālu objektā, kur tiek nodrošināta fiziskā apsardze. Kā SP Leģions pozitīvo iezīmi var atzīmēt - savs kinoloģiskais dienests.

Uzņēmums ir sertificēts strādāt dzelzceļa objektos. Darbiniekiem ir dzelceļa speciālistu apliecības.

SP Leģionā strādā labi sagatavoti, sertificēti speciālisti, kas ir zinoši likumdošanā un speclīdzekļu pielietošanas normās.Mēs apsargājam:
• privātpersonas
• ofisus un biznesa centrus
• bankas un finanšu iestādes
• rūpniecības uzņēmumus
• kotedžu tipa ciematus
• būvniecības objektus
• dzīvojamo sektoru
• mācību iestādes
• madicīnas iestādes
• tirdzniecības uzņēmumus
• izklaides kompleksus
• autostāvvietas
• pasažieru vilcienus

Nodrošinām detektīva pakalpojumus

kas ļauj mūsu darbiniekiem droši rīkoties ārkārtas situācijās. Pēc klienta vēlmēm, objekta apsardze notiek izmantojot speclīdzekļus un šaujamieročus, kuru lietošanai un glabāšanai mūsu darbieniekiem ir izdotas speciālas atļaujas. Uzņēmuma personāla politika sekmē darbinieku fizisko un psiholoģisko sagatavotību – apmācību veic rūpīgi atlasīti speciālisti – sporta meistari un LR Iekšlietu ministrijas virsnieki.

Visi fiziskās apsardzes darbinieki tiek nodrošināti ar saziņas līdzekļiem, kas ļauj nekavējoties nodot trauksmes signālu uz centrālo apsardzes pulti, lai izsauktu tuvāk esošo SP Leģions operatīvās reaģēšanas ekipāžu, kura jebkurā brīdī ir gatava palīdzēt objekta fiziskai apsardzei.

SP Leģions fiziskā apsardzes tiek dalīta trīs kategorijās. Atkarībā no konkrētā apsargājamā objekta īpatībām, tiek izvēlēta optimālā līdzekļu un personāla kombinācija. Apsardzes shēma tiek izstrādāta tā, lai pie minimāliem tēriņiem tiktu sasniegta maksimāla drošība.

Organizējot objekta apsardzi, mums ir šādi uzdevumi:
• apsargājamā objekta darbinieku dzīvības un veselības aizsardzība;
• materiālo vērtību saglabāšana;
• darbinieku, apmeklētāju un autotransporta piekļuves kontroles režīma organizācija;
• VIP-personu tikšanos organizēšana un sadarbība ar personīgo apsardzi;
• nesankcionētas dokumentu vai materiālo vērtību izņemšanas novēršana;
• nesankcionētas iekļūšanas apsargājamā objektā vai atsevišķās telpās ar ierobežotu piekļuvi novēršana;
• zaudējumu ierobežošana no sīkām zādzībām vai vandālisma;
• teritorijas patrulēšana un sabiedriskās kārtības nodrošināšana;
• autostāvvietu apkalpošana;
• drošības nodrošināšana pilsētas sabiedriskajā transportā, starptautisko un iekšzemes pasažieru pārvadājumos;
• nekavējoša reaģēšana ārkārtējās situācijās;
• ugunsdrošības pasākumu īstenošanas kontrole;
• inženiersistēmu un komunikāciju darbu kontrole;
• pareiza apsardzes-ugunsdrošības signalizācijas un attālinātā videomonitoringa ekspluatācija;
• rekomendāciju sagatavošana par objekta drošības sistēmas pilnveidošanu.

 

 

Personīgā drošība

IPersonīgā apsardze — viens no mūsu svarīgākajiem darbības virzieniem. Mēs uzņemamies atbildību par klienta dzīvību un veselību, viņa īpašuma saglabāšanu un viņa likumīgajām tiesībām. Tāpēc par miesassargiem strādā pārbaudīti speciālisti, kuri dienējuši militārajā dienestā un pierādījuši savu kompetenci darbā, ar lielisku fizisko sagatavotību, psiholoģisko izturību, gatavību nepārtraukti pilnveidoties.

Mēs izmantojam visaptverošu pieeju fizisko un juridisko personu drošības nodrošināšanā, aizsargājot ne tikai dzīvību, bet arī klienta panākumus — viņa biznesu, īpašumu, taču galvenais — viņa mieru un iespēju darboties savās interesēs, nepakļaujoties agresīvam spiedienam no ārpuses. Nepieciešamības gadījumā mēs esam gatavi nodrošināt klientam personīgo apsargu-tulku ar nepieciešamās svešvalodas zināšanām un/vai apsargu-autovadītāju.

 

 

Objektu apsardze

IIApsardzes pakalpojumus sniedz kvalificētu darbinieki lietišķā vai formas tērpā, kuri izgājuši speciālu apmācību un ir saņēmuši apsardzes darbinieka sertifikātu, izmanto speclīdzekļus un nepieciešamības gadījumā - ieroci.

Organizējot apsardzi, uzņēmuma darbinieks izstrādā kompleksus pasākumus objekta drošībai, ieskaitot stacionāro apsardzes posteņu izveidi, nodrošināšanu ar saziņas līdzekļiem, ja nepieciešams izsaukt operatīvās reaģēšanas ekipāžu.

 

Viens no galvenajiem kompleksās objekta drošības elementiem ir sniegtais pakalpojums - operatīvās reaģēšanas ekipāžas individuāla reaģēšana uz Trauksmes signāliem - mobilās vienības, kas sastāv no augsti kvalificētiem darbiniekiem. Ekipāžas vienmēr dežurē visu diennakti, izmanto dienesta šaujamieroci, speclīdzekļus, saziņas līdzekļus un autotransportu.

 

Nodrošinot apsardzi, uzņēmums nodrošina diennakts objekta monitoringu, informē klientu un tā atbildīgās personas ārkārtas situācijās, nodrošina reaģēšanu, piesaistot glābšanas dienestus.

 

 

Masu pasākumu drošība

IVSP Leģions piedāvā profesionālu drošības pakalpojumu sniegšanu un komfortablu laika pavadīšanu svinības un korporatīvās, darījumu tikšanās un semināros, kultūras pasākumos un reklāmas kampaņās.

APSARDZES UN KĀRTĪBAS NODROŠINĀŠNAI PLĀNOTĀ PASĀKUMĀ MŪSU DARBINIEKI ĪSTENO VIRKNI OBLIGĀTU DARBĪBU:

 • Iepazīstas ar objekta specifiku un veic teritorijas analīzi tieši pirms pasākuma;
 • Sadarbojas ar vietējām tiesībsargājošām iestādēm, lai nepieciešamības gadījumā saņemtu operatīvu palīdzību;
 • Uzrauga apmeklētājus, lai novērstu nesankcionētu aizliegtu priekšmetu vai vielu ienešanu (šaujamieročus vai aukstos ieročus, traumatiskus priekšmetus, sprādzienbīstamus vai viegli uzsliesmojošus maisījumus, aizliegtus preparātus utml.).
 • Nepieļauj, ka teriorijā ieiet trešās personas ar dzīvniekiem (suņiem);
 • Kontrolē kārtību tuvumā esošajos objektos.

Šāds pasākumu kopums nodrošina kvalificētu pasākuma drošību un garantē operatīvu reagēšanu krīzes situācijās.

 

Starptautisku pārvadājumu drošība

VDrošības pasākumu koncepcija un individuāla starptautisko pārvādajumu uzņēmuma apsardzes un ugunsdrošības sistēma paredzēta, lai aizsargātu pasažierus, darbiniekus un infrastruktūru, kā arī lai nodrošinātu nepātrauktu transportlīdzekļu darbu. Minētie pakalpojumi var tikt sniegti atsevišķi vai kā drošības pasākumu komplekts, pamatojoties uz prioritātēm, kas izstrādātas ciešā sadarbībā ar klientu.

RISINĀMIE UZDEVUMI:

 • Pasažieru un personāla drošības līmeņa paaugstināšana sartautiskajos pasažieru pārvadājumos;
 • Pasažieru un īpašuma kontrole;
 • Transporta un personāla drošības un kontroles nodrošināšana pieturvietās;
 • Palīdzība tiesībsagājošam iestādēm personu noteikšanā ar tedenci uz noziegumu izdarīšanu vai kas atrodas meklēšanā;
 • Videonovērošanas ierakstu sniegšana tiesībasargājošām iestādēm noziegumu novēršanai, atklāšanai un vainīgo personu noteikšanai;
 • Neatļautu kravu pārvadājumu novēršana;
 • Informācijas saņemšana par vilcienu apkalpes darbu;
 • Likumpārkāpuma fiksēšana, ko izdarījuši pasažieri vilciena apkalpes darbinieki;
 • Darba atvieglošana ar pasažieru un vilcienu pavadošā personāla iespējamajiem prasījumiem un pretenzijām.

Sabiedriskā transporta starptautisko pārvadājumu, ar lielu darbinieku skaitu organizēšana, ar dažāda veida transporta līdzekļiem un plašiem maršrutiem, kas nepārtraukti saskaras ar kontroles un drošības problēmām. Mūsdienīgas metodes, tehnoloģijas un mūsu apsardzes uzņēmuma pieredze ļauj ievērojami samazināt nevēlamus notikumus transporta maršrutos: novērst pakalpojumu neapmaksāšanu, laupīšanas, nodrošināt personīgo pasažieru un darbinieku drošību, novērst uzbrukumus ar mērķi – zādzība. Paaugstināt darbinieku disciplīnu un sniedzamā pakalpojuma līmeni, atvieglot pārskatu dokumentu plūsmu. Nodrošināt transportlīdzekļu drošību: nepieļaut vandālismu, tansportlīdzekļa uzlaušanu un bojājumu izdarīšanu.

 

Kravu pavadīšana

VIKravu apsardze atšķiras no pārējiem pakalpojumiem un prasa no īpašas apsardzes darbinieku iemaņas. Kravu pavadīšana kas saistīta ar aizsardzību, pārvadājamo materiālu vērtību, ir ļoti būtiska. Tieši tāpēc, apsargi, kas nodrošina kravu pavadīšanu, tiek īpaši atlasīti un speciāli sagatavoti. Visiem mūsu uzņēmuma darbiniekiem ir ieroča nēsāšanas atļauja. Visi apsargi ir ar augsta līmeņa fizisko sagatavotību un gatavi jebkurām ārkārtas situācijām. Svarīgs nosacījums darbam kravu pavadīšanas grupā, ir pastāvīgi trennēties un apmeklēt apmācības. Apmācību klasēs apsargi ataino dažādas situācijas un meklē izejas no tām. Mūsu apsargus nav iespējams pārsteigt, viņi ir apmācīti domāt ārpus standartiem. Visi klienti atzīmē mūsu darbinieku augsto profesionalitāti un darbību skaidrību pavadot svarīgākās kravas.

MĒS PIEDĀVĀJAM PILNU FIZISKĀS UN TEHNISKĀS APSARDZES PAKALOJUMU KLĀSTU KRAVU PAVADĪŠANĀ:

 • Vērtīgu kravu pavadīšana ar apsargu un automašīnu;
 • Kravas apsardze, kas atrodas konteinerā, ar bruņotu apsargu;
 • Grupveida kravas pavadīšana ar specializētu transportlīdzekli, kura salonā atrodas operatīvās reaģēšanas vienība;
 • Automobiļa aprīkošanu ar mūsdienīgiem saziņas līdzekļiem un videoreģistratoru, kas fiksē pārvietošanos;
 • Satelītierīces uzstādīšana automobīlī un ierīču ievietošana kravā, lai izsekotu tās precīzu atrašanās vietu.

SP Leģions lielā pieredze un resursi ļauj nodrošināt maksimālu Jūsu kravas drošību. Pavadīšanu veic tikai pieredzējuši apsargi, pie tam kravas aizsardzībai tiek izmantotas jaunākās tehniskās ierīces. SP Leģions garantē pilnu Jūsu kravas aizsardzību, kas pilnīgi noteikti nonāks galamērķī! Ja Jūs izmantosiet mūsu pavadīšanas pakalpojumus, jebkura vērtīgā krava tiks nogādāta Jums neskarta.

 

Kinoloģiskais dienests

VIIKinoloģiskais dienests nodrošina kvalitatīvu objekta teritorijas apsardzi un novērš nelikumīgu iekļūšanu teritorijā, kā arī ātri un precīzi nosaka pārkāpēja vai svešķermeņu atrašanās vietu apsargājamā objekta teritorijā. Apmācītu suņu izmantošana – efektīvs veids kā ievērojami samazināt laupīšanas un citas nelikumīgas darbības.

Objektu apsardzi veic izmantojot sargsuņus un patruļsuņus.

MŪSU DIENESTA SUŅIEM IR ŠĀDAS IEMAŅAS:

 • Brīdinājums rejot, kad kāds tuvojas postenim;
 • Vienaldzība pret šāvieniem un citiem skaļiem trokšņiem;
 • Atteikšanās no ēdiena, ja to piedāvā nezināmas personas;
 • Posteņa aizsardzība no viena, diviem vai vairākiem pārkāpējiem;
 • Piedalīšanās iedzīvotāju drošības nodrošināšanā, apsardzē un aizsardzībā pret visu veidu un formu īpašumiem.

Iespējami dažādi apsardzes veidi, izmantojot suņus. Viss ir atkarīgs no apsargājamā objekta īpatnībām un veicamajiem uzdevumiem.

 
Pieteikt pakalpojumu iespējams klientu apkalpošanas centrā vai mūsu mājas lapā. Pēc elektroniskā pieteikuma saņemšanas, ar Jums sazināsies mūsu tirdzniecības pārstāvis.
uCoz