Apsardze Jūrmalā

Drošības sistēmas

Video kameras

Videonovērošana ir ļoti svarīga uzņēmuma drošības sistēmas nodrošināšanai.

Trauksmes poga

Trauksmes poga paredzēta, lai aizsargātos no uzbrukumiem. Saprotams, ka visbeižāk šo pakalpojumus izmanto uzņēmumi savos objektos.

Ugunsdrošība

SP Leģions projektē, uzstāda un apkalpo ugunsdrošības signalizācijas sistēmas oficiāli un bez darbu nodošanas apakšuzņēmējiem.

Piekļuves kontrole

Mēs izpildām jebkurus apsardzes pakalpojumus komerciālajos objektos un piedāvājam Eiropas līmeņa servisu un kvalitāti.

Elektroniskās drošības sistēmas

Izanalizējot visus faktorus, mūsu speciālisti nosaka optimālo apsardzes aprīkojuma kvantitāti un kvalitāti un uzstāda to Jūsu mājās.

Drošības sistēmu projekta izstrāde

Izstrādāsim Jūsu objektam vispiemērotāko drošības sistēmu projektu, izanalizējot katru objekta īpatnību.

SP LEĢIONS

Drošības sistēmas

Apsardze Jūrmalā nodrošina pakalpojumus apsardzes sistēmu jomā. Lai sniegtu šādu pakalpojumu, uzņēmumam ir virkne speciālo atļauju un licenžu. Apsardzei Jūrmalā ir sertificēti dokumenti, kas ļauj oficiāli veikt ugunsdrošības signalizācijas projektēšanu, to uzstādīšanu jebkuras sarežģītības objektos, kā arī kvalitatīvi apkalpot un veikt iepriekš uzstādītas tehniskās apsardzes sistēmu modernizāciju. Efektīvas aizsardzības sistēmas izveides procesā, ko Apsardze Jūrmalā izmanto būvēs un ēkās, vissvarīgākais posms ir ugunsdrošības sistēmas uzstādīšana. Ugunsdrošības signalizācija ir jebkura mūsdienu uzņēmuma drošības sistēmas bāzes elements. Apsardze Jūrmalā nemitīgi pilnveido šīs sistēmas, katru dienu izstrādājot jaunus veidus, kā noteikt ugunsgrēka situāciju. Tas palīdz līdz minimumam samazināt viltus trauksmju skaitu. Katrs ofiss un jebkurš uzņēmums ir jāaprīko ar ugunsdrošības signalizāciju. Šīs sistēmas Apsardze Jūrmalā uzstāda ne tikai tāpēc, ka to vēlas īpašnieks, bet arī tāpēc, ka to pieprasa Valsts noteiktie standarti un normatīvie akti. Apsardzes Jūrmalā uzstādītajai ugunsdrošības signalizācijai ir viens mērķis – ugunsgrēka atklāšana tā rašanās sākumposmā, kam seko trauksmes signāla nosūtīšana uz attiecīgo Apsardzes Jūrmalā pulti. Šīs sistēmas pastāvīgi tiek modernizētas, un jau šobrīd Apsardze Jūrmalā izstrādā automātisko ugunsdrošības signalizāciju. „Pat visizveicīgākais zaglis nepaņems tik, cik paņems ugunsgrēks” Citiem vārdiem sakot, Apsardzes Jūrmalā pamatfunkcijai papildus tiek pievienota automātiskā ugunsgrēka brīdināšanas sistēma, automātiskā ugunsgrēka dzēšana, dūmu noņemšanas sistēma un ugunsdrošības signalizācija. Pateicoties Apsardzes Jūrmalā mūsdienīgajām tehnoloģijām, šīs ugunsdrošības signalizācijas sistēmas automātiski reaģē uz uguns parādīšanos vai piedūmošanu, pateicoties speciāliem sensoriem. Saskaņā ar mūsdienu ugunsdrošības sistēmas attīstības parametriem, tā apvienojas ar ēku inženiersistēmu, kas rezultātā veido vienotu inženiertehnisku kompleksu, kā sastāvā ietilpst ugunsdrošības signalizācija. Apsardzes Jūrmalā automātiskā ugunsdrošība ietver sistēmu kompleksu, kas nodrošina ugunsdrošību celtnēm, ēkām un būvēm. ŠAJĀ KOMPLEKSĀ IETILPST: Cilvēku evakuācijas vadības un brīdināšanas sistēma ugunsgrēka gadījumā. Dūmu aizsardzības sistēma. Automātiskā ugunsgrēka dzēšanas sistēma. Piekļuves kontroles un vadības sistēma. Apsardze Jūrmalā projektē, uzstāda un apkalpo ugunsdrošības signalizācijas sistēmas oficiāli un bez darbu nodošanas apakšuzņēmējiem. Mēs garantējam, ka Jums nebūs nekādu problēmu, saskaņojot uzstādīto ugunsdrošības signalizāciju pārbaudes iestādēs. Apsardzes Jūrmalā veiktā projektēšana, uzstādīšana un apkalpošana notiek saskaņā ar speciālām licencēm. Mēs, Apsardze Jūrmalā, strādājam maksimāli kvalitatīvi, profesionāli, ātri un noteiktajos termiņos.